top of page

קרן כדר מקדמת יצירה חוויתית
העוסקת בתרבות, אמנות ומדע,
בהשראת המורשת, ההוויה והתקווה הישראלית.  

קול קורא להגשת פרויקטים בשלב ראף-קאט לקרן ההשלמה | פתיחת הרשמה 1.6.2023

אברהם כדר נטע רוט

קרן כדר לעידוד תרבות, אמנות ומדע נוסדה בשנת 2021.
הקרן מיסודו של ד"ר אברהם כדר, פועלת להגשים את חזונו לקידום ועידוד יצירתיות בחברה. 
אנחנו דוגלים בקיום שיח סביב נושאים חברתיים מורכבים ע"י חשיפה לאמנות וקולנוע, ומעודדים מודעות, אכפתיות ותקשורת מיטיבה, לקידום המורשת, ההוויה והתקווה הישראלית. 

קרן כדר
bottom of page