top of page

אירועי הוקרה

אחד מערכי הקרן הוא לציין ולזכור יוצרים שתרמו רבות למורשת וליצירה הישראלית.

בקרוב ייחשף אירוע ההוקרה הראשון אותו אנו יוזמים. 

הוקרה.jpg
bottom of page