top of page

דעתו של החייל

במאי: אסף בנית | מפיק: שחר בן-חור

מאז קום המדינה קראה הצנזורה הצבאית את מכתבי החיילים בצה"ל באמתלה של שמירה על ביטחון שדה. אלא שבניגוד לנאמר לחיילים וללא ידיעתם, העתיקו אנשי היחידה חלקים מהמכתבים לפני שנמסרו ושמרו אותם במאגר מיוחד. המטרה הייתה לנתח את דעותיהם ורגשותיהם בשורה של נושאים שהוגדרו על ידי הפיקוד הבכיר והדרג המדיני. הממצאים נערכו והוכנסו לדו״ח סודי ביותר בשם ״דעתו של החייל". הדו״ח מספק הצצה נדירה למחשבותיהם האינטימיות של חיילי צה"ל בנושאים הרגישים והטעונים ביותר בחברה הישראלית –  היחס לערבים, מחיר המלחמה, יחסי אשכנזים-מזרחים ועוד. הסרט מציג את הסיפור הישראלי כפי שעולה מהדו"ח, שונה ממה שהכרנו, ומגלה מה בחרו שומרי הסוד לעשות עם מסקנותיו.

bottom of page