top of page

השיבה מהפלנטה האחרת

WhatsApp Image 2023-06-11 at 14.02.36.jpeg

הפקה: נעמי לבארי, סער יוגב, גיא הודס בימוי: אסף לפיד
סופר השואה יחיאל דינור (ק.צטניק), טבע בספריו את המונח "הפלנטה האחרת" כדי לנסות ולתת תוקף לטראומה שעבר. הספרים שהוא כתב תורגמו ל32 שפות שונות, מכרו מיליוניום, בעוד הסופר עצמו מתחבא מאחורי השם הבדוי, מסתתר מהציבור. הופעתו הפומבית הראשונה הייתה כשנקרא להעיד במשפט אייכמן שם התעלף על דוכן העדים. "הפלנטה האחרת" המונח שהפך שגור ברגע, עיצב וקיבע את התודעה הישראלית לשנים רבות. אבל סיפורו המיוחד לא הסתיים כאן, בשנת 1976, נסע הסופר להולנד לעבור טיפול בסם LSD, טיפול שאותו תיעד ופרסם. במהלך אותו טיפול חזר בו מהביטוי שפרסם אותו כל כך, חזרה שלא מצאה את מקומה בזיכרון השואה הישראלי.

bottom of page