top of page

התזמורת

193431.jpg

הפקה: עופר פנחסוב.

הסרט מביא לראשונה את סיפור העולים ממדינות ערב שהקימו את  תחנת הרדיו בית השידור הישראלי שהפכה להיקרא קול ישראל בערבית ופעילותה בלוחמה פסיכולוגית ותעמולה נגד האויב הערבי.  היתה תחנת הרדיו כר פעילות אקטיבית למלחמה מודיעינית ופוליטית כנגד מדינות ערב בשנות ה40 50 60השדרנים אליהו נאוי בתחפושת של דאוד אל נטור, שאול מנשה בדמותו של באשיר אמין וסלמן דבי בדמותו של איבן אל ראפידן היו השדרנים הכוכבים .שהי להערצה במדינות ערב. הם שכונו בלעג על ידי תחנות הרדיו הערביות תזמורת התעמולה של הציונים,  ושיחקו תפקיד כפול, שדרנים ערבים שקוראים לתושבים הערבים שמסביב שחיים תחת הדיקטטורות להתמרד.הגרסה המוגשת בשלבי עריכה ראשוניים

bottom of page