top of page
חותם-03.jpg
LOGO-01_edited.jpg

התוכנית חיים בסרט, שיתוף פעולה בין קרן כדר לתוכנית חותם, הנה הכשרה של 6 מפגשים למורים מבתי ספר תיכון בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. במהלך התוכנית יחשפו המורים לסרטי דוקו-ישראליים נבחרים העוסקים בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית. המורים יקבלו כלים לצפייה וניהול שיח משמעותי בעקבותיה, במטרה להוביל את התוכנית לאחר מכן בבתי הספר שלהם ולעודד את בתי ספר לשלב את היצירה הקולנועית במהלכי למידה משמעותית רחבים יותר.

על חותם:

בחותם מאמינים כי על מנת לקדם שיוויון הזדמנויות בחינוך בישראל, יש להכשיר ולפתח קהילה איכותית של אנשי חינוך, מורים מעולים ומנהיגים הפועלים .יחד על מנת לאפשר לכל ילד וילדה לבחור את עתידם ללא קשר להכנסה, רמת ההשכלה והמעמד החברתי של הוריהם.

בכל מקום במדינת ישראל שבו יש הבדל משמעותי ברקע הסוציואקונומי בין התלמידים יש גם פערים בחינוך. המשימה של חותם היא לשנות את המשוואה, ולשבור את הקשר בין מספר החדרים שיש לילד בבית לבין הסיכוי שלו להצליח בחייו הבוגרים.

החותמיסטים בוחרים בכל בוקר מחדש – להתמודד עם הקושי, לצמצם את הפער, להילחם על כל קצה של פוטנציאל, ולהיאחז בשבריר של מוטיבציה. בוחרים לשנות בתחילתה של כל שנת לימודים, של כל יום בבית הספר ושל כל שיעור בכיתה.

בכל שיחה עם תלמיד, הורה או מורה אחר, יש בחירה מודעת לתת מעצמך– מהידע, מהיכולות ומניסיון החיים שלך – כדי לאפשר לילדים סיכוי טוב יותר להצליח.

קול קורא-03.jpg
bottom of page