top of page

קול קורא להגשת פרויקטים בשלב ראף-קאט

- הגשות לקרן נסגרו - 
רשימת מקבלי התמיכה תפורסם במהלך חודש ספטמבר

קרן כדר מזמינה להגיש פרויקטים לקבלת מענק השלמת תמיכה בסך 90-50 אלף ש"ח לפרויקט.
התמיכה מיועדת לסרטים או סדרות שבמרכזם החברה הישראלית.

הקרן תומכת בסרטים וסדרות דוקומנטריים. 

תנאי סף:

  • הסרט/סדרה קיבלו תמיכה מגוף שידור.

  • הסרט/סדרה נמצאים בשלב הראף-קאט או מתקדם יותר, אך עדיין לא שודרו. 

  • הסרט/סדרה עוסקים בנושאים מהותיים לחברה הישראלית.

נהלי הגשה:

יש למלא את הנ"ל בטופס המצורף:

  1. שם הפרויקט.

  2. מפיק.

  3. במאי.

  4. לינק לראף קאט של הסרט/סדרה + סיסמה (אם יש).

  5. תקציר הסרט/סדרה - עד 100 מילים.

  6. סטטוס הפקה ותאריך עלייה לשידור.

  7. גוף שידור (חובה).

 

ההגשה תתבצע ע״י מפיקי הפרויקט. יתקבלו הגשות שהומלצו ע״י הגוף התומך בלבד (קרנות ציבוריות או גופי השידור).

 

לשאלות ניתן ליצור קשר עם אופיר מפיקת הפרויקט במייל info@kadar.org.il

bottom of page