top of page

מדורת השבטים

בימוי והפקה: נפתלי גליקסברג, דוקי דרור.

סדרת דגל טלוויזיונית היסטורית על 25 השנים האחרונות בישראל המופקת כהמשך לשתי סדרות הדגל ההיסטוריות - "עמוד האש" ותקומה". תעלה לשידור לקרא יום העצמאות של שנת ה 75- למדינת ישראל 2023.
ב-25 השנים האחרונות החברה הישראלית עברה התפרקות מחברת כור-היתוך לחברה של שבטים, בעלי נרטיבים מקבילים ושונים. בסדרה ניקח את הצופה למסע דרך אירועים גדולים שחוו אזרחי ישראל, החל מרצח רבין (1995), הנקודה בה הסתיימה הסדרה "תקומה", ועד לאירועי שומר החומות (2021), כל זאת מנקודות המבט השונות, ולעיתים קרובות אף מנוגדות, של השבטים הישראלים - ימנים מול שמאלנים, ערבים מול יהודים, חרדים מול חילונים, מזרחים מול אשכנזים, דתיים מסוג אחד מול דתיים מסוג אחר רשימת השבטים הולכת ומתארכת. זהו רשומון דוקומנטרי המסופר על ידי שורה של דמויות אשר חוו בחייהם את האירועים המכוננים ונבחרו בקפידה כייצוגים של השבטים השונים. לצידם משתתפים שורה של מומחים סוציולוגים, היסטוריונים ואחרים שביחד יספרו את הסיפור הישראלי המורכב העשיר והמגוון.

bottom of page