top of page

מפגשי קולנוע וצילום למורים

חותם-47.png
לוגו-03-03.jpg

הקולנוע ככלי ליצירת שיח משמעותי על הנושאים הבוערים בחברה.

כשיצירה קולנועית והחברה הישראלית נפגשות – 
בתוכנית נעסוק בהתמודדות עם שיח בנושאים מורכבים בכיתה באמצעות יצירה קולנועית ישראלית מקורית במטרה לקדם שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.

התוכנית מיועדת למורי ומורות קהילת חותם המעוניינים לחשוף את תלמידיהם ליצירה ישראלית מקורית ולהרחיב את ארגז הכלים לעבודה עם בני הנוער.

חלק א' – הכשרת מורים מעמיקה ומעשירה הכוללת הקרנות סרטים, מרצים רלוונטים ומעגלי שיח. (גמול 30 שעות)
   › 5 מפגשי למידה – היברידי. 
   › צפייה בסרטים העוסקים בנושאים מורכבים בחברה הישראלית.
   › מפגשים בעקבות צפייה – במאי הסרט/ מומחה תוכן/ גיבור הסרט.
   › עבודה בעקבות צפייה – למידה ופיתוח של כלים לעבודה עם בני הנוער בעקבות הצפייה וחשיבה כיצד להנגיש נושאים מורכבים בכיתה.

חלק ב' – יישום במסגרת הבית ספרית.
   › גישה למערכי שיעור שיבנו במהלך ההכשרה.
   › גישה למאגר סרטים מקוריים ואיכותיים לשימוש בכיתה/בבתי הספר.
   › לווי ומימון הקרנות הסרטים בבתי הספר לצד הבאת מרצים משמעותיים. 

לוח אירועים 2022-2023

28.12    |  מסע בין שוליים למרכז (מתחם אקספו ת"א) 


17.1    |   דו קיום (מפגש בזום)


8.2     |   שאלה של גבולות – מין ומגדר (מתחם אקספו ת"א)


1.3    |   דתיות וחילוניות ומה שבינהן (מפגש בזום)


29.3    |   מפגש בוקר (10:00-13:00) כותבים תסריט חדש – קולנוע ישראלי אקטיביסטי (מתחם אקספו ת"א)


המפגשים יתקיימו בין השעות 17:00-20:00 

bottom of page