top of page

פורום כדר ליצירתיות

ישראל

קרן כדר מקדמת מפגשים שעוסקים ביצירתיות בבתי ספר תיכוניים
שמטרתם לעורר שיח, מודעות ועניין.

במסגרת הפורום נציע שלושה סוגי מפגשים:
א. חברה ישראלית - מפגשים שעוסקים בנושאים מהותיים בחברה הישראלית, שמונגשים באמצעות קולנוע דוקומנטרי. 
ב. תרבות ואומנות - מפגשים שמארחים יוצרים, שיהוו מקור השראה לבני נוער להצטיינות ומוביליות חברתית המושגת בזכות יצירתיות.
ג. מדע וטכנולוגיה - מפגשים מעוררי השראה שינגישו וימשכו בני נוער להתעניין ואולי לעסוק בעתיד בתחומים מדעיים וטכנולוגיים. 

המפגשים יתנהלו בפורמט של תוכנית אירוח בבית הספר בה נפגשים מנחה ואורח לשיחה, הקרנת קטעי וידאו, שאלות מהקהל והפעלה לתלמידים. 
המפגשים מיועדים לקבוצות של לפחות 150 תלמידים, ויתקיימו בשעות הלימודים. 

משך כל מפגש כשעה וחצי.

Anchor 1

טופס הזמנת אירוע

אירוע:

Thanks for submitting!

bottom of page