top of page

פורום כדר ליצירתיות

פורום כדר ליצירתיות יתחיל את פעלו בשנת 2023, יציע מגוון רחב של פעילויות ויאפשר גישה לידע ותוכן בתחומי אמנות, מדע ותרבות. 

 

בין הנהלת הקרן ישנם מובילי דעה בחירים בתחום התרבות הישראלית, המסייעים בגיבוש ויישום פרויקטים בסטנדרטים בלתי מתפשרים של איכות, חזון ומקצוענות.

bottom of page