top of page

קרן השלמה

טופס הגשה

גוף שידור

תודה!

קול קורא להגשת פרויקטים בשלב ראף-קאט

הגשות לקרן יפתחו בתאריך 1.6.23 
רשימת מקבלי התמיכה תפורסם במהלך חודש ספטמבר

קרן כדר מזמינה להגיש פרויקטים לקבלת מענק השלמת תמיכה בסך 90-50 אלף ש"ח לפרויקט.
התמיכה מיועדת לסרטים או סדרות שבמרכזם החברה הישראלית.

הקרן תומכת בסרטים וסדרות דוקומנטריים ועלילתיים. 

תנאי סף:

  • הסרט/סדרה קיבלו תמיכה מגוף שידור.

  • הסרט/סדרה נמצאים בשלב הראף-קאט או מתקדם יותר, אך עדיין לא שודרו. 

  • הסרט/סדרה עוסקים בנושאים מהותיים לחברה הישראלית.

נהלי הגשה:

יש למלא את הנ"ל בטופס המצורף:

  1. שם הפרויקט.

  2. מפיק.

  3. במאי.

  4. לינק לראף קאט של הסרט/סדרה + סיסמה (אם יש).

  5. תקציר הסרט/סדרה - עד 100 מילים.

  6. סטטוס הפקה ותאריך עלייה לשידור.

  7. גוף שידור (חובה).

 

ההגשה תתבצע ע״י מפיקי הפרויקט. יתקבלו הגשות שהומלצו ע״י הגוף התומך בלבד (קרנות ציבוריות או גופי השידור).

 

לשאלות ניתן ליצור קשר עם אופיר מפיקת הפרויקט במייל info@kadar.org.il

סרטים שקיבלו תמיכה מהקרן

bottom of page