top of page

תמונת ניצחון

2019, 29 דקות, עברית, אנגלית 

שלושה חודשים לפני שחרורו מצה״ל, אורי נפצע במבצע ״צוק איתן״ בעזה. בבית החולים מבקרים מכל קצוות החברה הישראלית גודשים את חדרו, לעיניהם הטרודות של הוריו ואל מול העדשה של אחותו, יוצרת הסרט. בין טיפולים לביקורים מתוקשרים, אורי מנסה לעמוד בתפקידו החדש כגיבור.

bottom of page