top of page

תמיכה ביצירה ישראלית

קרן כדר מעודדת יצירה ישראלית מקורית ותומכת כספית ביוצרים.

הקרן מעניקה מענקים ופרסים לסרטים דוקומנטרים אשר מספרים את סיפור העם והמדינה על כל רבדיו וגווניו ופועלת להטמעת המורשת וערכי יסוד ישראליים.

בנוסף, הקרן מעניקה פרסים ומענקים לאמנים נוספים אשר מיטבים לספר ביצירתם את הסיפור הישראלי. 

הקרן מקיימת אירועי הוקרה ליוצרים אשר שינו את פני התרבות הישראלית. 

הקרן תמשיך לתמוך ביצירה מקורית, מהותית ומשמעותית ותסייע להשמיע קולות רבים ומגוונים . 

bottom of page