top of page

תכנית הרדיו

אתר-05.png
לוגו-03-03.jpg

"תמונה בזמן (Time Frame)" היא תוכנית שנתית שבסופה פסטיבל תקשורת, המיועדת למגמות קולנוע בבתי ספר תיכוניים. 
התלמידים שיתקבלו לתכנית יזכו להעשרה בתחום האודיו ויצירתיות הפודקאסטים בצד מפגשים עם הבכירים והמוצלחים שבאנשי ההסכתים וזאת במטרה להכווין אותם ליצירת פודקאסט מקורי משלהם סביב רגע היסטורי המציג פרק משמעותי בתולדות החברה והמדינה.

 

הצעות:

ראיונות סביב: הייתי שם כשזה קרה | כך נראה היום המקום הזה | אני זוכר את…. | פעם היה נהוג ש…. | הייתי האחרון / הראשון בישראל ש...  | איפה הייתי כש... | הכרתי מקרוב את...  | רגע לפני ש... | 
מונולוגים סביב: הרגע שבו הוחלט על... ן מה היה קורה אם... ן ההיסטוריה חוזרת כמו ב... ן הגיבור האמיתי של הסיפור הוא...
תסכית: משחקי תפקיד מומחזים בהסתמך על מקורות מהימנים

bottom of page